Mediation


Samen werken we aan het vormgeven van een nieuwe toekomst. De stip op de horizon.

Omgaan met conflicten

Conflicten, ruzies en meningsverschillen horen bij het leven. Naast de inhoud van het meningsverschil komen er ook emoties bij kijken. Het kan er zelfs toe leiden dat je je zoveel zorgen maakt, dat je er wakker van ligt. Je komt op voor je eigen belangen maar vaak wil je ook de relatie goed houden. Mediation kan je hierbij helpen.

Wanneer dit niet meer lukt, dan kun je de hulp van een mediator inroepen. Een conflict is vaak een teken dat je grens is overschreden. Hoe vervelend het ook is, ik ben ervan overtuigd dat een conflict je verder kan helpen. Je leert namelijk je eigen grenzen beter kennen en dat is heel waardevol.

Wat is mediation?

Mediation is een vorm van conflictbemiddeling. Een onafhankelijke bemiddelaar, (de mediator) gaat samen met jou en de andere partij op zoek naar een oplossing voor het probleem. In dit proces helpt de mediator om de kwaliteit van jullie interactie en onderlinge communicatie te verbeteren. Waardoor je je eigen situatie en die van de ander beter gaat begrijpen. Waarna je beter kunt beslissen hoe je met het conflict om wilt gaan.

De belangrijkste voorwaarde voor mediation is dat de partijen in alle vrijheid en autonoom over hun eigen conflicten kunnen beslissen. Mediation is juist waardevol als betrokkenen er vrijwillig voor kiezen. Dan kunnen beide partijen in alle vrijheid beslissingen nemen over hun conflict. Dit leidt tot beslissingen die veel beter aansluiten bij je eigen behoeftes. Ik ben ervan overtuigd dat deze beslissingen beter uitvoerbaar en duurzamer zijn, omdat je zelf hebt bijgedragen aan de oplossing. Je bent daardoor ook meer bereid om je aan de afspraken te houden.

Wil je meer informatie over de inhoud van een mediationtraject, lees verder