Waarom mediation?


Uit cijfers blijkt dat 75 tot 80 procent van alle mediationtrajecten een voor partijen acceptabele oplossing oplevert.

Voordelen van mediation zijn:

  • snel en kostenefficiënt je conflict oplossen zonder tussenkomst van een rechter of arbiter
  • een onafhankelijke bemiddelaar die het proces begeleidt waardoor alle partijen in de gesprekken aan bod komen
  • oplossingsgericht gestimuleerd worden waardoor escalatie wordt teruggebracht
  • een gezamenlijke oplossing maakt de kans op naleving van de afspraak groter dan een afgedwongen beslissing door een rechter of arbiter
  • vertrouwelijk kunnen praten doordat er geheimhoudingsplicht is, maakt het gemakkelijker bepaalde onderwerpen te bespreken
  • mediation neemt meestal minder tijd in beslag dan een juridische procedure
  • de oplossing van je conflict in eigen hand houden

Waarom een MfN Registermediator?
Kies je voor een MfN Registermediator, dan kies je voor een mediator die voldoet aan de kwaliteitseisen van het Mediators federatie Nederland. In het MfN register van Mediators worden alleen gekwalificeerde mediators opgenomen. Zij hebben een opleiding gevolgd die door het MfN is erkend. MfN mediators zijn onafhankelijk en onpartijdig en houden hun kennis en vaardigheden op peil. Zij werken volgens het reglement en de gedragsregels voor MfN Registermediators en vallen onder de MfN klachtenregeling en het onafhankelijk tuchtrecht.

De titel MfN Registermediator is een beschermde titel. Alleen MfN Registermediators mogen deze titel gebruiken. Voor meer informatie, zie de website van het MfN.

Hoe werkt mediation?
Tijdens een vrijblijvend kennismakingsgesprek geef ik antwoord op je vragen en vertel hoe het mediationproces verloopt. Alle partijen krijgen de gelegenheid om kort hun kant van het conflict te vertellen. Als jullie besluiten om het conflict met mediation op te lossen, maken we concrete afspraken over de spelregels van het mediationtraject.

De mediation start met het opstellen en ondertekenen van een mediationovereenkomst. Daarin staat dat alle betrokken partijen hun best zullen doen om het conflict op te lossen. Verder wordt er getekend voor geheimhouding.

Daarna start het mediationproces en probeer ik samen met partijen de kern van het conflict op tafel te krijgen. Daarbij focussen we op de toekomst en wat partijen écht belangrijk vinden. In een aantal gezamenlijke gesprekken zoeken we naar een gezamenlijke oplossing.

Samen werken we aan het vormgeven van een nieuwe toekomst. De stip op de horizon.

De uitkomst van de mediation leggen we vast in een overeenkomst waaraan alle partijen gebonden zijn en daarmee is de mediation ten einde gekomen.

Heb je vragen over mediation of de mogelijkheden voor een conflict dat speelt, neem dan contact met me op, op 06 13 40 98 50.

Op alle diensten van Brugge mediation zijn de algemene voorwaarden van Brugge mediation van toepassing.

Privacyverklaring
Deze privacyverklaring geeft informatie over hoe Brugge mediation omgaat met persoonsgegevens die in het kader van de werkzaamheden en dienstverlening worden verwerkt.